Page 6 - Bramac ceník 2024
P. 6

Kompletní střešní systém

        Střešní tašky        Upevnění
        hromosvodu

         Prostupy
         střechou

         Úžlabí


      Větrání půdních prostor/ Ochrana proti    Hřeben      Napojení na zdi     Pohyb
       výstup na střechu   sesuvu sněhu      a nároží      a komíny      po střeše


      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11